Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα Πρόσκληση για εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα της ένταξης των μεταναστών/τριών στις κοινωνίες υποδοχής. Ωστόσο, τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η αξιολόγηση των προηγούμενων…

Continue ReadingΕνσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα Πρόσκληση για εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα Online μαθήματα για εκπαιδευτικούς

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα της ένταξης των μεταναστών/τριών στις κοινωνίες υποδοχής. Ωστόσο, τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η αξιολόγηση των προηγούμενων…

Continue ReadingΕνσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα Online μαθήματα για εκπαιδευτικούς

Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα της ένταξης των μεταναστών/τριών στις κοινωνίες υποδοχής. Ωστόσο, τροχοπέδη στην ομαλή ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί η αξιολόγηση των προηγούμενων…

Continue ReadingΕνσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα

CIRCLE: Εγχειρίδια για την αξιολόγηση της πρότερης μάθησης νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών / προσφύγων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CIRCLE, αναπτύχθηκαν καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία που έχουν στόχο την αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών/προσφύγων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στους παρακάτω συνδέσμους…

Continue ReadingCIRCLE: Εγχειρίδια για την αξιολόγηση της πρότερης μάθησης νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών / προσφύγων