Για να μας βοηθήσετε να πετύχουμε αυτό το μακροχρόνιο και δύσκολο εγχείρημα για την κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστών/προσφύγων, ακολουθήστε μας στο Διαδίκτυο και επικοινωνήστε μαζί μας!