ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και οι διάφορες μορφές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ανοιχτές και προσιτές σε όλα τα παιδιά. Η σχολική πειθαρχία θα πρέπει να εφαρμόζεται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των παιδιών και τα δικαιώματά τους . Οι πλουσιότερες χώρες οφείλουν να βοηθήσουν φτωχότερες χώρες να επιτύχουν αυτό τον σκοπό.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Άρθρο 28

Η πρόκληση: Ένταξη

Η μετανάστευση λόγω πολέμου, οικονομικών δυσκολιών και κλιματικής αλλαγής έχει διακόψει την εκπαίδευση ενός σημαντικού αριθμού παιδιών σχολικής ηλικίας που διαμένουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα παιδιά αυτά έχουν μείνει εκτός σχολικού περιβάλλοντος για πολλά χρόνια ή ενδέχεται να μην έχουν συμπεριληφθεί ποτέ στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ένταξη των παιδιών μεταναστών και των νέων στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά συστήματα βασίζονται στην προηγούμενη σχολική εμπειρία των μαθητριών/ών και απαιτούν σχετική προαπαιτούμενη εκπαίδευση των παιδιών.

Η αξιολόγηση της προηγούμενης μάθησης των παιδιών μεταναστών/προσφύγων αποδείχθηκε μεγάλη πρόκληση για την πλειοψηφία των χωρών υποδοχής της ΕΕ, καθώς συνήθως τα παιδιά αυτά δεν διαθέτουν κάποιο αποδεικτικό έγγραφο σε σχέση με τις προηγούμενες ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για την αξιολόγηση των γνώσεων του προηγούμενου γνωστικού επιπέδου. Επιπλέον, το ψυχολογικό τραύμα, η άσχημη οικογενειακή κατάσταση και η ελλιπής γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ένταξη αυτών των παιδιών στα αντίστοιχα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα.